Pokojové

Pokojové květiny

 

Pokojovek je mnoho druhů a dají se ruzně dělit. Třeba na kvetoucí a zelené, nebo na sukulenty, kaktusy, orichidee a ostatní. Pokojovkami označujeme rostliny pěstované v umělých klimatických podmínkách v interiérech. Většina těchto rostlin nemá rádo přílišné výkyvy teplot. A to jak během roku, ale zejména chlad v zimních měsících. Některé pokojové rostliny se dají přes letní období  tzv. letnit. Pěstovat je venku a vystavit je tak vlivu počasí. Něktré však i přesto potřebují chranit pred přímím sluncem. Prostorovými rostliny jsou využívány zejména rostliny okrasné, pro jejich estetický účel, mají však i další účelnost: snižují hladinu oxidu uhličitého v pokoji a tím prospívají dýchání. Většinou se jedná o sukulenty a kaktusy, stálezelené rostliny jejichž vzhled je také v době květu nebo plodů dekorativní. Pokojovky take napomáhají zvlhčení vzduchu a dokaží ovlivnit i naší psychiku, ale i mezi těmito rostlinami najdeme toxické nebo dráždivé příkladem je diffenbachie.

Zálivka

Každá rostlinka má jiné nároky na zálivku a také samozřejmě záleži na ročním období. U některých rostlin je nezbytná nejen z důvodu vegetačního klidu, ale i pro podporu nasazení na květ. Většinou zaléváme na povrch půdy nebo tzv.podmokem (do misky). Rosení listů se doporučuje jen ve vhodných podmínkách, kde nezůstanou listy příliš dlouho vlhké, aby nedocházelo k nákaze houbovými chorobámi listů. I přesto jsou však pokojovky, které se zalévají jen na listy.

Přesazování

Pokojovky by se měli přesazovat alespoň jednou za dva roky a to převážně na jaře po vegatačním klidu. Četnost přesazování se však odvijí od spousty aspektů. Většina potřebuje v prvních letech častejší přesazování a to platí i u rychleji prorůstajících kořenů. Jestlže se rostli nedají přesadit do větší nádoby zakrátíme jí kořeny a většinou i nadzemní část. Takový zásah je nejlépe rostlinami snášen v předjaří.  V případě hydroponie není přesazování většinou potřeba. Květináče (kořenáče, kontejnery) se vyrábí od průměru 3 až 40 cm Použitým materiálem bývá pálená hlína nebo plast. Každá pokojovka vyžaduje různé velikosti a to ať už se to týká průměru nebo výšky. Pokojovky přesazujeme do nádoby max o 3cm většínež původní velikost.

Hnojení

Jelikož má každá rostlika jiné nároky, je výběr půdního substrátu velmi duležitý. Každá pokojová rostlina má jiné nároky jak na živnost půdy tak na její přihnojování. Kvetoucí pokojovky bývají náročnějši na přihnojování fosforem, jiné nemají rady živné půdy. Rychle rostoucí pokojovky jsou většinou na živiny náročnější. Vdnešní době je spousta způsobů přihnojování a to jak kapalnými hnojivy, které jsou rychle přijímány ať už do půdy nebo na list, tak i pevnými v podobě tyčinek, tablet nebogranulí. Ale pozor i přehojení nebo nevyrovnaná výživa může vést k napadení škůdci či chorobami.  Přihnojováním můžeme začít asi 2 týdny po přesazení rostlinyky. Přihnojování aplikujeme ve vegetačním období, tedy od března do září. V době vegetačního klidu,většinou nepřihnojujeme.

Rozmnožování

Pokojové rostliny nejčastěji rozmnožujeme buď vegetativně  (řízkováním, odnožemi, dělením trsů, výběžky) nebo generativně (výsevem semen), tímto množením se mohou měnit typické znaky odrůdy. Nejlepší čas pro množení pokojových rostlin je jaro nebo počátek léta. Listovými či stonkovými řízky získáme kvalitních sazenic.

Komentáře jsou uzavřeny.